પંચાયત વિભાગ

Pramukhશ્રી ગેમરભાઇ ઓધારભાઇ દેસાઇ
પ્રમુખ શ્રી, તાલુકા પંચાયત ચાણસ્મા
TDOશ્રી ડી.બી.ચાવડા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગપાટણ જીલ્લોચાણસ્મા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ચાણસ્મા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૫૯
વસ્‍તી ૧૨૮૬૨૯

ચાણસ્મા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પાટણ જીલ્લો નો તાલુકો છે. ચાણસ્મા માં ૫૯ જેટલા ગામો આવેલા છે. અક્ષરજ્ઞાન ટકા ૭૩.૭૩ ૫રૂષ ૮૬.૭૧ સ્‍ત્રી ૬૦.૫૯ ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૩.૪૩ રેખાંશ ૭૨.૦૭ પર્વતો સાપુતારા આવેલ છે. વિસ્‍તાર ભૌગોલીક ખેતીની જમીનસિંચાઇ વિસ્‍તાર હેકટરમાં ૪૫૬૮૦ જંગલ વિસ્‍તાર હેકટરમાં ૩૩૨૮૯ ગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર) હેકટરમાં ૧૭૩૬૭ મુખ્ય પાક રાયડો, ઘઉં, વરીયાળી, બાજરી, જુવાર તથા કઠોળ છે. અને પ્રાણીઓ જરખ, રોઝ, નાર, કાળીયાર, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓ ખારી, પુષ્પાવતી આવેલ છે. વરસાદ ૨૦ થી ૨૫ ઇંચ