પંચાયત વિભાગ

શ્રી એ.એ.રાજપુરાશ્રી એ.એ.રાજપુરા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


તાલુકા વિષે


સિધ્ધપુર
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૫૫
વસ્‍તી ૧૩૭૦૭૯
સિદ્ધપુરમાંથી સરસ્વતી નદી વહે છે, જેના કિનારે માતૃપક્ષના  શ્રાદ્ધની વિધિ કરવામાં આવે છે.